Methodes en trainingen


 

 

Kinderen die niet goed (stil) kunnen zitten, staan of eten. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, of voortdurend geprikkeld is en last heeft van geluid of licht. Kinderen die onhandig zijn op fysiek, maar ook sociaal gebied. Een kind dat moeite heeft met sporten, fietsen of lopen. Of op school moeite heeft met lezen (dyslexie), schrijven (dysgrafie) en rekenen (dyscalculie). Een heel pakket uitdagingen die meer met elkaar gemeen hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. In de praktijk maak ik gebruik van 'nieuwe' leerstrategieën en methodes om naar de leer en ontwikkelingsproblemen van kinderen, jongeren, maar ook volwassenen te kijken. Problemen die (al langer) spelen kunnen zo vanuit een nieuwe invalshoek breed bekeken en behandeld worden. 

Moeite met (leren) lezen, schrijven en rekenen kan meerdere oorzaken hebben. De meest bekende zijn dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysgrafie, beelddenken, ADHD of ADD. 

 

In de begeleiding ga ik breed op zoek naar de oorzaak van het (leer)probleem. Als de fundering - van een huis - niet stevig genoeg is, kun je tenslotte niet verder bouwen. Voor behandeling kijk ik naar de volgende bouwstenen.


Primaire reflexen

Je ontwikkelt als je jong bent allerlei automatische bewegingspatronen, primaire reflexen. Deze bouwstenen vormen het fundament voor hogere vaardigheden zoals leren en bewegen. Als er voldoende met een reflex geoefend is, wordt deze geïntegreerd en overgenomen door zo’n hogere vaardigheid. Maar dit gaat niet bij iedereen vanzelf. En als er in het fundament iets niet klopt, kunnen hogere vaardigheden zich ook niet goed ontwikkelen. Deze primaire reflexen kunnen – op iedere leeftijd – alsnog geïntegreerd kunnen worden! Dit gebeurt door een combinatie van eenvoudige bewegingsoefeningen die kinderen meestal erg leuk vinden.

 

Visuele vaardigheden

Richten, volgen, plus een goede samenwerking van de ogen zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Steeds meer kinderen ervaren problemen met het “zien”.  Fixatie disparatie is een vorm van niet goed samenwerkende ogen met wazig zien en/of dansende letters en zinnen tot gevolg. Een deel van de kinderen waarbij een diagnose dyslexie is gesteld (of verdenking hiervan is), lijdt aan fixatie disparatie. (Visuele) oefeningen bieden uitkomst en zorgen voor verbetering van de werking van de ogen, waarmee de “klachten” afnemen en zelfs helemaal verdwijnen. 

 

Sensomotoriek

Het opdoen van prikkels met de zintuigen (sensoriek) en het kunnen bewegen van je lichaam (motoriek) noemen we de sensomotoriek. De samenwerking tussen deze twee vaardigheden zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een bal ziet aankomen, je je armen uitsteekt en de bal vangt. Een verstoorde sensomotorische ontwikkeling kan o.a. problemen geven in de taal- en rekenontwikkeling en/of de sociale ontwikkeling.

 

Psychomotoriek
Door het stimuleren van de psychomotoriek (o.a. grove en fijne motoriek) leren kinderen door middel van beweging zichzelf, de omgeving en anderen kennen. Een belangrijke speler bij de ontwikkeling van verschillende schoolse vaardigheden zoals schrijven, lezen en rekenen.

 

Het werkgeheugen

Het werkgeheugen is als een post-it blaadje. Een plek in je brein om informatie op te schrijven en te onthouden, om er vervolgens mee te kunnen werken. Deze vorm van geheugen kan getraind worden, want hoe groter het post-it blaadje, hoe beter je kunt presteren op school.

 

 

Dominantieprofiel

Naast het onderzoeken van deze bouwstenen, stel ik in de begeleiding ook een dominantieprofiel op. In ons leven ontwikkelen wij allemaal een voorkeur/dominantie van hersenhelft, oog, oor en ledematen. Dit heeft gevolgen voor ons gedrag, hoe we omgaan met onze relaties maar ook hoe we werken, spelen en leren.Sommige kinderen leren beter door iets te zien, anderen door te horen en weer anderen door te doen. Door een profiel op te stellen kan je kind optimaal gebruik maken van zijn/haar sterke kanten. Tegelijk kun je ook zien waar de blokkades zitten, waardoor leren niet lukt. Naast het opstellen van een profiel is het vooral belangrijk om balans te creëren in het lichaam tussen links en rechts.