Leer- en ontwikkelingsproblemen


Kinderen die niet goed (stil) kunnen zitten, staan of eten. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, of voortdurend geprikkeld is en last heeft van geluid of licht. Kinderen die onhandig zijn op fysiek, maar ook sociaal gebied. Een kind dat moeite heeft met sporten, fietsen of lopen. Of op school moeite heeft met lezen (dyslexie), schrijven (dysgrafie) en rekenen (dyscalculie). Een heel pakket uitdagingen die meer met elkaar gemeen hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. 


Wat gaan we doen?

De ontwikkeling van een kind verloopt volgens een vast patroon en is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Zo zijn er best wel wat vaardigheden die je moet kunnen beheersen, voor je goed kunt leren lezen, schrijven of rekenen, maar ook concentreren, luisteren en bewegen. Niet zo verwonderlijk dus, dat dit niet voor iedereen even makkelijk is. Net zoals een huis, moet de fundering stevig zijn voordat er verder gebouwd kan worden. In de praktijk ga ik bouwen aan deze fundering, zodat leren makkelijker gaat en weer leuk wordt.

Vanuit een totaalaanpak werk ik aan: 

 • reken-, lees-, handschrift- en spellingsproblemen. Ik ga op zoek naar de oorzaken van deze problematiek en pak die vervolgens breed aan met een individueel behandelprogramma.
 • gedrags- en ontwikkelingsproblemen: o.a. autisme, adhd, add en nld
 • sensomotorische problemen
 • neuromotorische problemen

Wat kan ik verwachten?

We starten de begeleiding altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het succes van de samenwerking en het resultaat dat we kunnen boeken hangt sterk samen met de klik die we hebben met elkaar. Ook is het fijn om te weten wat jullie van de begeleiding kunnen verwachten en kan ik beter inschatten of jullie wensen mogelijk aansluiten op de begeleiding, zodat we dit zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. 

 

Mochten we daarna beslissen om met elkaar verder te gaan, dan volgt een intake afspraak. Vooraf aan het intakegesprek krijgt u een vragenlijst om in te vullen. In het gesprek bespreken we de punten die hieruit naar voren komen en bepalen we wat de hulpvraag is. Ook overleg ik met jullie welke intake testen er plaats kunnen vinden om het (leer)probleem in kaart te brengen.  

 

We onderzoeken wat de basis van het probleem is, want met een goede fundament kan uiteindelijk een stabieler en daarmee beter huis gebouwd worden.

Indien nodig neem ik, in overleg met jullie, contact op met school. Soms kan het nodig zijn om nog toetsen af te nemen, om een duidelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van het niveau van uw kind. Aan de hand van de hulpvraag, input vanuit school en de uitkomsten van de test(en) wordt een plan opgesteld.

 

Ik bespreek in onze afspraken op de praktijk de voortgang van dit plan en oefen vooral veel met uw kind. Aan het einde van de begeleiding neem ik alle oefeningen goed met jullie door en verwacht dat jullie hier thuis verder mee aan de slag gaan. Het oefenen zal per dag niet veel meer tijd innemen dan een paar minuten. Omdat jullie thuis verder door moeten oefenen, zien we elkaar maar 1x in de 2-4 weken. Een team effort dus! 

 

Hoeveel afspraken er met u en/of uw kind nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van het proces.

Prijzen en vergoedingen

kennismakingsgesprek  (30-45 min)                               Gratis *

  

Intakegesprek  (45-60 min)                                           55,- *

 

Begeleidingssessie  (45 min)                                          55,- *

 

Overleg met leerkracht of ouder                                   in overleg*

 

 

* Aanvullende informatie

 • De training of behandeling wordt in de meeste gevallen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 
 • Afspraken vinden plaats 1x in de 3-4 weken.

 • Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging en gebruik van materialen.
 • Schoolgerelateerde hulpvragen zijn vrijgesteld van btw. Alle overige hulpvragen worden belast met 21% btw.
 • Reiskosten die gemaakt worden voor een afspraak op locatie worden eventueel nog toegevoegd: 0,19 cent per kilometer
 • Wanneer een sessie om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. In andere gevallen wordt de sessie in rekening gebracht. Het op tijd verzetten van een sessie is natuurlijk geen probleem. 
 • Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.