Methodes en technieken


Reflexen

Primaire reflexen zijn automatische bewegingspatronen die ontwikkelen als je nog in de baarmoeder groeit en die zich verder ontwikkelen als je een baby bent. Deze reflexen heb je nodig om veilig de wereld te kunnen ontdekken en je lichamelijk verder te kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk moeten/zullen deze reflexen, als er voldoende mee geoefend is, automatisch integreren in het lijf. Soms gebeurt er iets in de ontwikkeling waardoor deze primaire reflexen niet goed geïntegreerd worden, maar in restant vorm aanwezig blijven. Ook kunnen reflexen, door stress, een traumatische gebeurtenis of ziekte weer actief worden en storend werken. Dit kan ontzettend hinderlijk zijn in dagelijkse bezigheden, of op school.  


Visueel

Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je hersenen. De ogen vangen lichtprikkels op om te kijken en seinen deze prikkels door naar de hersenen. Deze visuele informatie moet door de hersenen worden geïnterpreteerd en begrepen. Het kan zijn dat de hersenen de informatie van de 2 ogen verkeerd doorkrijgen en dus niet tot 1 enkel beeld kunnen versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Gaat er in het kijken, en daarmee het zien iets fout dan noemen we dat een visuele disfunctie. Kinderen met een volledige gezichtsscherpte kunnen toch een visuele disfunctie hebben. Dit kan het leerproces behoorlijk belemmeren!  


Lezen

Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de zogenaamde leesvoorwaarden. Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie en vier uit op leesgebied. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind in het juiste ontwikkelingsstadium zit, om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren.  


Spelling

Stel je moet als geoefende speller het woord ‘trein’ opschrijven en je zou twijfelen tussen de ei of ij. Ga bij jezelf na wat je dan zou doen? 

In de meeste gevallen zul je het geschreven woord in gedachten voor je zien, zodat je weet welke van de twee er 'raar' uitziet. Dat komt doordat je in je hoofd als het ware een beeld hebt gevormd van het goede woord: een visueel woordbeeld.

Door dit 'spiekbriefje' in je hoofd, zul je dit woord ook razendsnel kunnen herkennen in een tekst.


Schrijven

Een goed handschrift lijkt misschien niet zo heel belangrijk met alle techniek van tegenwoordig, maar dat is het wel. Als een kind krampachtig schrijft, gaat alle energie naar de letters op papier proberen te krijgen, in plaats van de focus op de inhoud te leggen. Ook het schrijftempo wordt in de loop van de lagere en zeker het middelbaar en hoger onderwijs steeds belangrijker. In een vlot tempo moeten gedachten en aantekeningen op papier komen. Het kind kan in tijdnood komen bij toetsen. Ook kan het lager scoren dan verdiend, omdat de leraar het antwoord niet goed kan lezen.  


Rekenen

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben.

  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden

 


Ruimtelijk inzicht

Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters van elkaar en dat is niet toevallig. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, hoe klein ook, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht is het zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen.