JaMaRa rekenen


Wat is JaMaRA?

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn erg gebaat bij JaMaRa. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben. Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waardoor het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. 

De training

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die de ontwikkeling van rekenvaardigheden in de weg zouden kunnen zitten:

 1. Vaststellen hoeveelheidsbegrip
 2. Inzicht in de getalstructuur
 3. Automatiseringstechniek
 4. Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Vervolgens is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. Thuis wordt er ook iets van u verwacht.  Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

 

Daarnaast wordt er met het Jamara computerprogramma (Windows) gewerkt. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.  

 

Uitgangspunten JaMaRa training:

 • 1 eenduidige strategie, onbeperkt toepasbaar bij elke getalgrootte.
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind starten
 • via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • trainen van het werkgeheugen