Lezen


Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de zogenaamde leesvoorwaarden. Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie en vier uit op leesgebied. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind in het juiste ontwikkelingsstadium zit, om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren.   

Leren lezen

Sommige kinderen lopen vast met de leren lezen methode die op school wordt gehanteerd. Lezen is niet een vaardigheid die een beroep doet op één bepaald gebied in de hersenen. Het leesproces activeert een groot aantal hersengebieden en om die reden moet een goede leesaanpak divers zijn. Zowel auditieve, visuele, tactiele, motorische, emotionele, creatieve en neuromotorische aspecten zijn onmisbaar om een goed resultaat neer te zetten. Simpel gezegd: een kind dat kan hakken (een woord in klanken benoemen) hoeft nog niet vanzelfsprekend een kind te zijn dat ook kan plakken (van klanken een woord maken). De reden? Het betreft twee verschillende vaardigheden, gekoppeld aan twee opeenvolgende mentale ontwikkelingsstadia. Pas als je in staat bent om te bepalen of een kind daadwerkelijk in het juiste stadium verkeert, is het verantwoord om met dit kind op leesgebied methodisch aan de slag te gaan.  Op school wordt echter niet op al deze gebieden ingezet. 

De training

Een kind moet eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat het in staat is om te leren lezen. Ik test de volgende 4 gebieden zodat we hier, waar nodig, eerst aan kunnen werken: neuro-senso-motorisch (reflexen), visueel, auditief en vormbesef. Daarna gaan we aan de slag met het daadwerkelijk 'leren lezen' door middel van de Leesmatrix. Dit is een gestructureerde leesmethode om kinderen die vastlopen met lezen of spelling alsnog, opnieuw, of beter te leren lezen. 

  

Dit programma is gekoppeld aan nieuwe wetenschappelijke inzichten met betrekking tot informatieverwerking. Daarbij is de koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren ervan de sleutel om tot lezen te kunnen komen. We gaan leren lezen, zoals we leren praten. Niet in delen, maar woorden zien als geheel.