Reflexintegratie


Wat zijn reflexen?

De term reflex wordt ook wel gebruikt als aanduiding voor een automatisch aangeleerde reactie. Iedere gezonde baby wordt geboren met een set van primaire reflexen. Deze reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. Het gaat hierbij om vlucht- of vechtreflexen en overlevingsreflexen die ons in staat stellen om goed door onze eerste levensmaanden te komen. De primaire reflexen zullen gedurende het eerste levensjaar geremd moeten worden en verdwijnen. 

 

Relatie reflexen en ontwikkelings- en leerproblemen

Als de ontwikkeling niet goed verloopt en de primaire reflexen niet geïntegreerd worden, maar in restant vorm aanwezig blijven, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Leerproblemen, concentratieproblemen, visuele problemen. Het is slechts een greep uit de mogelijke gevolgen. 

 

In de praktijk kan en zal ik altijd testen op de aanwezigheid van ongeïntegreerde reflexen. De aanwezigheid van ongeremde reflexrestanten verdwijnen niet uit zichzelf. Er moeten speciale oefeningen gedaan worden. Door hele eenvoudige bewegingen, krijgt het zenuwstelsel een signaal die dat doorgeeft aan de hersenen. De verbinding tussen de motoriek (het lijf) en de hersenen (de neuro-motorische ontwikkeling) wordt hiermee gelegd. De oefeningen, die thuis nog verder ingeprent en herhaald zullen moeten worden, zorgen ervoor dat de bewegingen wordt geautomatiseerd.

  

Het is belangrijk om met niet goed geïntegreerde reflexen als eerste aan de slag te gaan tijdens de begeleiding. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal bij leerproblemen, ongeacht de vorm en intensiviteit van de begeleiding of remedial teaching, het resultaat altijd sterk tegenvallen. Daarnaast wordt mede dankzij onderzoek steeds duidelijker dat ongeïntegreerde reflexen op latere leeftijd in verband kunnen worden gebracht met verschillende lichamelijke klachten.

 

Rhythmic Movement Training (RMT)

In de praktijk werk ik met de RMT methode om reflexen weer te integreren. Deze methode maakt gebruikt van simpele ritmische bewegingen op de vloer en bootst de bewegingen na die baby's in hun natuurlijk proces gebruiken om zich verder te ontwikkelen.  

Deze bewegingen zorgen ervoor:

  • dat er een betere samenwerking ontstaat tussen de verschillende hersenonderdelen. Het 'communiceren' verbetert doordat er nieuwe en betere 'wegen' worden aangelegd. 
  • dat signalen in onze hersenen efficiënter en sneller doorgegeven kunnen worden.
  • dat we een juiste lichaamshouding ontwikkelen met meer controle over bewegingen en betere spierspanning in nek, rug en schouders.

Het kost tijd en moeite om iets wat je al heel lang automatisch doet te veranderen en in plaats daarvan een nieuwe weg in te slaan. Dit heb ik zelf ook mogen ervaren. Maar nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat je niet alleen kunt groeien op het gebied van schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen), maar ook op sociaal, emotioneel en fysiek gebied.

De methode is succesvol geweest bij mensen met ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD, dyslexie, dyspraxie, leerproblemen, coördinatie moeilijkheden en het syndroom van Asperger. Ook bij emotionele problemen als angst, paniek, emotionele onevenwichtigheden en bij gedrag- en lichamelijke problemen zoals schizofrenie, parkinson en PTSD. 

 

Klik op de link om naar de vragenlijst te gaan. Kun je meerdere vragen met ja beantwoorden, dan kan het zijn dat de reflexen niet allemaal goed zijn geïntegreerd.