Reflexintegratie


Je hand wegtrekken als je iets heets aanraakt, niezen, je handen uitsteken als je struikelt, het verkleinen van de pupillen bij fel licht. Een reflex is een reactie, op een prikkel van buitenaf, waar je niet van tevoren overna kon denken. Iedere gezonde baby wordt geboren met een set van primaire reflexen. Deze reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder en helpen een baby om veilig de wereld te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Gedurende de eerste levensjaren worden primaire reflexen opgenomen in ons systeem en overgenomen door posturale reflexen die o.a. houding, balans en cognitie besturen; de 'volwassen' reflex reacties die ik bovenaan al noemde.  

Hoe te herkennen?

Onderstaande kenmerken zijn nog maar een greep uit de mogelijke gevolgen van actieve reflexen. Als de ontwikkeling niet goed verloopt en de primaire reflexen niet 'wakker zijn geworden' of in restant vorm aanwezig zijn gebleven, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling (van een kind). Het is belangrijk om eerst hiermee aan de slag te gaan tijdens de begeleiding. Wanneer dit niet gebeurt, dan zal bij leerproblemen, ongeacht de vorm en intensiviteit van de begeleiding of remedial teaching, het resultaat altijd sterk tegenvallen.

gedrag

Verminderde focus en concentratie, vlucht-, vecht- of bevries reacties, impulsiviteit, moeite met veranderingen, ADHD kenmerken, gesloten of teruggetrokken, driftig of opvliegend.

Lichamelijk

Moeite met oog-handcoördinatie, balansproblemen, moeite met fijne en/of grove motoriek (handschrift/pengreep), zindelijkheidsproblemen, veel hoofdpijn en/of vermoeid, hyper of hypomobiliteit, W-zit, voeten om de stoelpoten en/of hoofdrechtingsproblemen.

Emotioneel

Sociaal contact is lastig, rekening houden met anderen is lastig, geen of juist een sterke eigen wil/mening, fobieën, angstig, snel boos of verdrietig, laag zelfvertrouwen.

Visueel

Kenmerken) dyslexie/dyscalculie, vaak vallen of struikelen, hoofdpijn na (schoolse) inspanning, moeite met ruimtelijk inzicht, snel de draad kwijt tijdens lezen, oogvolg- en oogsamenwerkingsproblemen, afkeer ten opzichte van lezen.

auditief

Zegt vaak 'wat?' of 'huh?, moeite met meervoudige opdrachten, veel fouten tijdens dictee, moeite met richtingshoren, moeite met filteren van geluiden, lijkt afwezig of onoplettend, woordenschatprobleem

zintuiglijk

Gevoelig voor licht, aanraking en geluid, last van naden en etiketten in kleding, moeite met knuffelen, zuigen/bijten op koordjes/pennen (sigaretten), kieskeurige eter, sfeergevoelig, veel duwen/trekken/willen aanraken.


Actieve reflexen, hoe kan dat?

 • Problemen tijdens de zwangerschap of bevalling. Denk daarbij o.a. aan geboorte trauma; vacuümverlossing/tangverlossing, keizersnede, hele snelle/lange bevalling, te vroeg/laat geboren, navelstreng om de hals, couveuse, verkeerde ligging baby tijdens bevalling etc.
 • Stress van de moeder tijdens de zwangerschap.
 • Weinig (goede) beweging in de baby/peuter tijd. Maxi cosi’s, schommelstoelen, autozitjes etc. beperken de bewegingen die juist zo nodig zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Maar denk ook aan het veelvuldig en lang tv kijken, gebruik van Ipad en computers wat behalve invloed op de houding ook negatieve invloed heeft op de hersenen die nog in ontwikkeling zijn.
 • Elektronische vervuiling, elektromagnetische straling (wifi)
 • Ziekte, trauma en chronische stress op latere leeftijd. Hierdoor kunnen primaire reflexen weer geactiveerd worden.

Wat kan ik verwachten?

We starten de begeleiding altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het succes van de samenwerking en het resultaat dat we kunnen boeken hangt sterk samen met de klik die we hebben met elkaar. Ook is het fijn om te weten wat jullie van de begeleiding kunnen verwachten en kan ik beter inschatten of jullie wensen mogelijk aansluiten op de begeleiding, zodat we dit zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. 

 

Mochten we daarna beslissen om met elkaar verder te gaan, dan volgt een intake afspraak. Vooraf aan het intakegesprek krijgt u een vragenlijst om in te vullen. In het gesprek bespreken we de punten die hieruit naar voren komen en bepalen we wat de hulpvraag is.

 

De aanwezigheid van reflexrestanten verdwijnen niet uit zichzelf. Er moeten speciale oefeningen gedaan worden. In de praktijk werk ik met de RMT methode om reflexen weer te integreren. Deze methode maakt gebruikt van simpele ritmische bewegingen op de vloer en bootst de bewegingen na die baby's in hun natuurlijk proces gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Door deze eenvoudige bewegingen, krijgen de hersenen een seintje, die dat weer doorgeven aan de spieren. De verbinding tussen de motoriek (het lijf) en de hersenen (de neuro-motorische ontwikkeling) wordt hiermee gelegd. 

Ik neem alle oefeningen goed met jullie door en verwacht dat jullie hier thuis verder mee aan de slag gaan. Hoeveel en hoe vaak hangt van de opdrachten en het te ontwikkelen gebied af, maar een team effort dus! Het integreren van reflexen heeft tijd en oefening nodig. Ik zie jullie daarom 1x in de 3-4 weken.

  

Hoeveel afspraken er met u en/of uw kind nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van het proces.

Prijzen en vergoedingen

kennismakingsgesprek  (30-45 min)                               Gratis *

  

Intakegesprek  (45-60 min)                                           55,- *

 

Begeleidingssessie  (45 min)                                          55,- *

 

Overleg met leerkracht of ouder                                   in overleg*

 

 

* Aanvullende informatie

 • De training of behandeling wordt in de meeste gevallen niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 
 • Afspraken vinden plaats 1x in de 3-4 weken.

 • Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging en gebruik van materialen.
 • Schoolgerelateerde hulpvragen zijn vrijgesteld van btw. Alle overige hulpvragen worden belast met 21% btw.
 • Reiskosten die gemaakt worden voor een afspraak op locatie worden eventueel nog toegevoegd: 0,19 cent per kilometer
 • Wanneer een sessie om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, dient deze minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. In andere gevallen wordt de sessie in rekening gebracht. Het op tijd verzetten van een sessie is natuurlijk geen probleem. 
 • Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.