Ruimtelijk zicht en inzicht


Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters van elkaar en dat is niet toevallig. Zonder ruimtelijk zicht is er geen of beperkte mogelijkheid tot ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Ruimtelijk inzicht is het zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, hoe klein ook, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee voor verschillende onderdelen in het leerproces.  

Herken je dit?

Het scherpzicht is vaak al gemeten door een oogarts of optometrist. Toch kan er een afwijking aanwezig zijn die er voor zorgt dat alle ruimtelijke informatie en het ervaren van ruimtelijke relaties anders verloopt dan normaal. 

Tekenen die je kunt herkennen bij je kind zijn onhandigheid, onzekerheid, moeite met plannen/vooruitkijken, performale onderontwikkeling, moeite met het maken van puzzels, maar vooral ook onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Ook lezen, spellen en het handschrift kunnen lijden onder deze ruimtelijke "twist". Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b en spiegelen van letters en/of getallen.

 

Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een rol in dit verhaal. Zogenaamde reflexrestanten kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.  

De training

Na het weghalen van blokkades in de ontwikkeling, door simpele oefeningen, kan er een betere basis gevormd worden om te werken aan ruimtelijk inzicht. We stimuleren dit met verschillende opdrachten en kunnen op deze manier een inhaalslag maken.