Schrijfmotoriek


Een goed handschrift lijkt misschien niet zo heel belangrijk met alle techniek van tegenwoordig, maar dat is het wel. En een goed handschrift betekent niet automatisch een mooi handschrift. Als een kind krampachtig schrijft, gaat alle energie naar de letters op papier proberen te krijgen, in plaats van de focus op de inhoud te leggen. Ook het schrijftempo wordt in de loop van de lagere en zeker het middelbaar en hoger onderwijs steeds belangrijker. In een vlot tempo moeten gedachten en aantekeningen op papier komen. Het kind kan in tijdnood komen bij toetsen. Ook kan het lager scoren dan verdiend, omdat de leraar het antwoord niet goed kan lezen.  

Handschrift opbouw

Handschriftproblemen worden vrijwel altijd alleen gekoppeld aan problemen met de fijne motoriek. Vaak wordt daarom de hulp ingeroepen van een fysio- of een ergotherapeut. Maar schrijven is veel meer dan dat. Er zit een bewegend element aan vast, een vormcomponent en een ruimtelijke component. Deze items zijn onlosmakelijk gekoppeld aan de persoon die schrijft.

 

Daarnaast nemen de volgende kenmerken en vaardigheden ook een belangrijke rol in bij de ontwikkeling van het handschrift. De handelings- en waarnemingsrichting en de ooghand coördinatie van het kind. Voor een goede basis is het belangrijk om ook de reflexontwikkeling mee te nemen in schrijfmotorische training.  

De training

De schrijfmotorische training is een brede aanpak, waarbij vanuit verschillende disciplines wordt gewerkt aan verbetering. Bij schrijven gaat het over het bewegen op papier maar ook over het vormen van letters en over het ordenen van die letters tot een leesbaar woord. De hersenen spelen hierin een belangrijke rol. Ik test bovenstaande 3 elementen (beweging, vorm en ruimte), zodat ik weet waar je kind in vastloopt bij het schrijven en neem hierin het dominantieprofiel en de reflexen mee. Vervolgens gaan we op de fronten met uitval aan de slag met verschillende oefeningen.