Werkwijze


We starten de begeleiding altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het succes van de samenwerking en het resultaat dat we kunnen boeken hangt sterk samen met de klik die we hebben met elkaar. Ook is het fijn om te weten wat jullie van de begeleiding kunnen verwachten en kan ik beter inschatten of jullie wensen mogelijk aansluiten op de begeleiding, zodat we dit zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. 

Mochten we daarna beslissen om met elkaar verder te gaan, dan volgt een eerste intake afspraak. Vooraf aan het intakegesprek heeft u een intake formulier ingevuld, zodat ik mij goed kan voorbereiden op het gesprek. In dit gesprek bepalen we tevens wat de hulpvraag is en welke intake testen er plaats kunnen vinden om het (leer)probleem in kaart te brengen. 

 

 We onderzoeken wat de basis van het probleem is, want met een goede fundament kan uiteindelijk een stabieler en daarmee beter huis gebouwd worden.

Indien nodig neem ik, in overleg met jullie, contact op met school. Soms kan het nodig zijn om nog toetsen af te nemen, om een duidelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van het niveau van uw kind. Aan de hand van de hulpvraag, input vanuit school en de uitkomsten van de test(en) wordt een plan opgesteld.

Ik bespreek in onze afspraken op de praktijk de voortgang van dit plan en oefen vooral veel met uw kind, maar ook met jullie samen. Ik neem alle verschillende opdrachten goed met jullie door, maar verwacht ook van jullie dat er thuis nog verder geoefend wordt. Hoeveel en hoe vaak hangt van de opdrachten en het te ontwikkelen gebied af, maar een team effort dus!

 

Hoeveel afspraken er met u en/of uw kind nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van het proces.